Evropska kohezijska politika

Naziv projekta : Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja v podjetju PRINTMANIA d.o.o. z namenom izboljšanja tržne pozicije na tujih trgih

Kratica projekta: VNEPPP
Št. operacije: OP20-04610

Namen in cilj: Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja v podjetju Printmania d.o.o. z namenom izboljšanja tržne pozicije na tujih trgih.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada / Evropskega sklada za regionalni razvoj / Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (www.eu-skladi.si).

E-obveščanje