Evropska kohezijska politika

Naziv projekta : Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja v podjetju PRINTMANIA d.o.o. z namenom izboljšanja tržne pozicije na tujih trgih

Kratica projekta: VNEPPP
Št. operacije: OP20-04610

Namen in cilj: Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja v podjetju Printmania d.o.o. z namenom izboljšanja tržne pozicije na tujih trgih.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund.

Die Investition wird mit Mitteln der Republik Slowenien und mit EU-Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert.

Operaciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. E-obveščanje